Loading...

Värdegrundskort för medarbetare

Våra egenutvecklade och välbeprövade samtals- och reflektionskort är ett pedagogiskt verktyg som skapar god grund för ett framgångsrikt värdegrundsarbete.

Utbildning

Den nationella värdegrunden kan upplevas komplex och teoretisk – med våra utbildningar hjälper vi dig till framgångsrik implementering.

Certifiering

Vi utbildar och certifierar värdegrundsledare genom hela värdegrundsprocessen med hjälp av ett strukturet kvalitetssäkringsprogram.

”Vi hjälper Dig att skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt värdegrundsarbete inom äldreomsorg och inom verksamhet för funktionsstöd. En värdegrund som garanterar att varje enskild individ ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.”

/ Christina Lindstam, utbildare samt grundare av VärdegrundsAkademin