Värdegrundsakademin

Vi är ett företag som sedan 2011 arbetat med att stödja verksamheter att implementera den nationella värdegrunden i det praktiska vård- och omsorgsarbetet.

Det innebär att vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops samt coachning av chefer, värdegrundsledare och medarbetare i reflekterande processer.

Vi har även tagit fram ett pedagogiskt verktyg i form av Värdegrundskort som gör det enkelt för medarbetare att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor genom samtal och reflektion.

Vi som arbetar på VärdegrundsAkademin har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Våra utbildningar utgår från evidens och våra värdegrundskort är framtagna i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er att lyckas med ert värdegrundarbetet. När ni anlitar oss kan ni lita på att få stöd genom hela processen.

Uppdrag och referenser

Nedan går att se några av de kommuner vi har eller har haft ett nära samarbete med när det gäller ett övergripande värdegrundsarbete och införandet av den nationella värdegrunden.

Vi har dessutom ett stort antal kunder, både inom kommunal och privat verksamhet, runt om i hela landet som använder våra samtals- och reflektionskort i sitt värdegrundsarbete.

”Att samspela och bemöta människor utifrån ett professionellt förhållningssätt är vår värdegrund som genomsyrar allt det vi gör i vår verksamhet”