Utbildning

Värdegrundsakademins utbildningslösningar bygger på lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa verksamheter att gå från en kultur där uppgifter och rutiner styr det dagliga, praktiska arbetet och där vanor och traditioner är normgivande. Till en verksamhet där metoder och arbetssätt utgår från ett reflekterat – och lärande förhållningssätt. Vilket är nyckel till att lyckas med sitt värdgrundsarbete.

Ett värdegrundsarbete är en process, som sätter igång ett förändringsarbete som tar tid och måste få ta tid. Vi erbjuder välbeprövade utbildningskoncept som tar hänsyn till denna utvecklingsprocess och som skapar förutsättningar för ett framgångrikt värdegrundsarbete.

Tillsammans med dig som kund skapar vi alltid ett individuellt upplägg utifrån en gemensam inventering av verksamhetens och personalgruppens behov och förutsättningar.

Vi erbjuder

  • Introduktions- och fördjupningsföreläsning utifrån den nationella värdegrundens innehåll och dess tillämpning i praktiken.
  • Genomgång om att arbeta med det pedagogiska verktyget som stöd i värdegrundsarbetet.
  • Värdegrundsledarutbildning och certifiering för värdegrundsledare.
  • Chefsutbildning med coachning i värdegrundsarbetets implementerings- och kvalitetssäkringsprocess.
  • Stödverktyg och coachning till arbetsgrupper och värdegrundsledare både på individ- och gruppnivå.
  • Om konsten att samspela med och bemöta dem man ska hjälpa utifrån ett professionellt förhållningssätt.
  • Arbetsgruppens förutsättningar – om attityder, bemötande och förhållningssätt.
  • Coachning för värdegrundsledare, samtalsledare, chefer och projektledare genom värdegrundsarbetets hela process.
  • Omvårdnads- och yrkesmässig handledning för chefs- och arbetsgrupper, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter.

”Metoden med teori blandat med handledning i grupp har varit mycket uppskattat av våra undersköterskor”

– Chef inom äldreomsorgen

”En bra utbildning som ger stöd och trygghet i värdegrundsarbetet”

– Värdegrundsledare

”Utbildningen har gett mig möjligheter att hitta förhållningssätt där vi kan arbete och utvecklas tillsammans i en grupp”

– Undersköterska