Certifiering

Vi utbildar och certifierar värdegrundsledare genom hela värdegrundsprocessen med hjälp av ett strukturerat kvalitetssäkringsprogram.

Detta innebär att man efter genomgången utbildning får ett Certifikat, ett intyg som bekräftar och försäkrar att man uppfyller VärdegrundsAkademins specifikt ställda krav på vad en värdegrundsledare ska ha för kunskaps- och kompetensnivå.

För att bli certifierad behöver man genomföra och visa upp tester utifrån VärdegrundsAkedemins specifika kravspecifikation som visar att man har de kunskaper och den kompetens som krävs för att arbeta som värdegrundsledare.

Att ha en certifiering innebär att man kontiunerligt förnyar och uppdaterar sina kunskaper och sin kompetens för att certifieringen ska vara giltig.

Man kan gå vår värdegrundsledarutbildning utan att delta i certifieringsprogrammet. Man får då sin utbildning och intyg på att man deltagit, men inget Certifikat.