Beställ era värdegrundskort här!

Våra egenutvecklade och välbeprövade samtals- och reflektionskort som skapar god grund för ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Ett pedagogiskt verktyg som gör det enkelt för medarbetare att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor genom samtal och reflektion. Där utgångspunkten är det dagliga praktiska vård- omsorgsarbetet.

Köp vårt Grundpaket

Ett paket innehåller idag fem askar á 78 unika kort i varje ask samt en instruktionsguide i hur ni arbetar med korten för ett framgångsrikt värdegrundsarbete i er verksamhet.

Pris: 5.875:-/paket (exkl. moms och frakt)

Köp till våra senaste askar

För er som tidigare köpt paket med endast de tre första askarna Integritet, Självbestämmande och Bemötande. Kan nu komplettera era askar med God kvalitet och Kost & måltider genom att beställa dessa som enstaka askar.

Pris: 1175:-/ask (exkl.moms och frakt) endast ask God kvalitet alternativt Kost och måltider.

Välj produkt

(5875:- exkl. moms + frakt)
(1175:- exkl. moms + frakt)
(1175:- exkl. moms + frakt)

Beställarinformation

Leverans

Fakturauppgifter

Övrigt

Godkännande *
Värdegrundsakademin behandlar dina personuppgifter i enlighet med de krav som GDPR ställer på oss. Vi vill därför informera dig om att vi bara bara hanterar de personuppgifter vi behöver för att behandla din beställning. Personuppgifter sparas endast för att kunna fullfölja vårt avtal med dig och för att i vissa fall fullfölja annan lagstiftning så som bokföringslagen. Vi lämnar inte några personuppgifter vidare om det inte är i enlighet med lagkrav. När vi inte längre behöver dina personuppgifter raderar vi dessa. Du har också rätt att be oss avidentifiera eller radera dina personuppgifter. Har du frågor om hur personuppgifter behandlas hos oss, om du vill ändra någon personuppgift eller få dina personuppgifter raderade, kontakta vår kontaktperson för personuppgiftsbehandling christina@vg-akademin.se tel 0702-680 695