Välkommen att ta kontakt!

Kontakta mig så berättar jag mer för dig/er om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa just dig/er att komma igång med ert värdegrundsarbete och få en hållbar och långsiktig pedagogisk process i ert värdegrundsarbete.

Jag som driver Värdegrundsakademin har sedan starten 2011 arbetet med pedagogik och pedagogiska frågar konsultativt. Jag har en bakgrund som sjuksköterska, omvårdnadshandledare samt vårdlärare och har en filosofie kandidatexamen inom vård- och hälsopedagogik med inriktning yrkeskompetens och lärande.

Studier om reflektionens betydelse för vidareutveckling av yrkeskompetens och förhållningssätt. Jag har främst arbetat med att utveckla yrkeskompetens och det professionella förhållningssättet hos personal verksamma inom äldreomsorg och funktionstöd. Där utgångspunken varit det värdegrundsperspektiv som idag ingår i socialtjänstlagens nationella värdegrund för äldreomsorgen.

Christina Lindstam
Utbildningskonsult

VärdegrundsAkademin/Competence 2C AB
E-post: christina@vg-akademin.se
Mobil: +46702-680 695